Paolo Macchiarini – uppväxt och studier

Paolo Macchiarini föddes den 22 augusti 1958 i Basel i Schweiz. Han började sin medicinska bana genom att läsa en grundläggande läkarutbildning samt sin specialistexamen till bröstkorgskirurg vid Universitetet i Pisa, Italien. Han fortsatte arbeta där till 1992 men fick efter det inte vara kvar. Efter det skrev han sin Master of Science och en doktorsavhandling vid universitetet i Franche-Compté i Frankrike. 2005 flyttade han till Spanien för en professorstjänst i Barcelona. Det var där som Paolo Macchiarini utvecklade sin stamcellsteknik och började operera med människors egna stamceller och konstgjorda istället för biologiska organ. Han arbetade där i några år och fick sedan anställning på Karolinska Institutet i Stockholm.

Transplantationer av luftstrupar fallet för Paolo Macchiarini.

Transplantationer av luftstrupar fallet för Paolo Macchiarini.

Paolo Macchiarini – uppmärksammad kirurg

Paolo Macchiarini har uppmärksammats i världen för att ha genomfört luftrörstransplantationer från döda människor. Han har också arbetat med avancerad luftrörskirurgi och transplantationer med konstgjorda organ. 2010 rekryterades han till Karolinska Institutet för att utveckla konstgjorda luftstrupar. Ett år senare genomförde han världens första transplantation av en konstgjord luftstrupe på en patient. Strax efter detta greps Macchiarini, misstänkt för utpressning av sina patienter. Detta kom att leda till att han blev granskad för andra saker som såg misstänksamma ut och hans karriär förändrades drastiskt.

2015 hamnade Paolo Macchiarini igen i blåsväder och blev utredd av Karolinska Institutet då det framkommit uppgifter om att det saknats etiskt tillstånd kring tre svårt sjuka patienter innan de fick en experimentell behandling. Dessa i form av transplantationer av de tidigare nämnda konstgjorda luftstruparna. Han friades senare från alla anklagelser kring detta. Han utreddes också av Karolinska Institutet för att ha ljugit om sitt arbetsliv i sitt CV. Han verkade inte ha, trots att han uppgett detta, haft en professortjänst utomlands som motsvarar den svenska befattningen professor. Detta gjorde bland annat att hans tjänst ändrades från ”gästprofessor” till ”seniorforskare”.

Paolo Macchiarinis konstgjorda luftstrupar

Sedan Paolo Macchiarini anställdes på Karolinska Institutet har han utfört åtta transplantationer av konstgjorda luftstrupar, som blivit preparerade med stamceller från den mottagande patienten. Av dessa åtta patienter är sex nu avlidna, och det diskuteras nu om dessa dödsfall beror på transplantationerna i sig eller på patienternas dåliga allmäntillstånd. Det kan också tilläggas att en av patienterna kanske lever på grund av att två konstgjorda luftstrupar gick sönder och hon senare istället fick en organisk luftstrupe. En åklagarutredning av dödsfallen pågår, och ett frikännande eller åtal väntas komma under 2017.

Av de åtta patienter som Paolo Macchiarini opererade på under sin tid på Karolinska Institutet var två av dem sjuka i cancer och luftrörstumörer. Båda dessa patienter dog två och ett halvt respektive ett år efter operationen. Han transplanterade även strupar till tre patienter som skadats i bilkrascher. En av dessa lever idag, medan den andre som satt i samma bil och som inte hade livshotande skador är död. Dessutom utfördes en transplantation på en liten flicka som fötts med underutvecklat luftstrupe i april 2013. Hon fick dessvärre komplikationer och gick bort tre månader senare.

Avsked och framtiden för Macchiarini

Den 23:e mars i år fick Paolo Macchiarini sparken från Karolinska Institutet. Sjukhuset har också tillsatt en oberoende expertgrupp för att granska om Macchiarinis operationer kan anses likställas med vållande till annans död och kroppsskada eller om oaktsamhet och oredlighet i forskning är en mer passande åtalsgrad för den italienska läkaren. Sedan dess är Paolo Macchiarini utan anställning och lär nog förbli så tills utredningarna kring honom är klara och han antingen blivit friad eller dömd. Huruvida hans misstag berodde på en önskan om snabbt genomslag eller okunskap ligger i dunkel, men kanske får ett svar i samband med kommande rättegång.