Health Consumer Powerhouse

Health Consumer Powerhouse är en svensk tankesmedja som specialiserar sig inom hälso- och sjukvårdspolitik och jämför olika sjukvårdsystem i 35 olika länder i Europa. Health Consumer Powerhouse är Europas absolut största och ledande företag inom analys och information gällande hälso- och sjukvård för vårdkonsumenter. Företaget analyserar sjukvårdens verklighet inom de 35 olika länder som är med i Europa och redovisar resultatet i form av konsumentinformation. Företaget vill lyfta fram och uppmärksamma konsumenterna med vilka typer av villkor som finns inom sjukvården som väntetider, service, vårdkvalité, inflytande och generell information. Deras vårdkonsument-index jämför sjukvården i de olika länderna, och gör det betydligt bättre och smidigare för konsumenterna att ta del av denna information innan de söker sjukvård.

Health Consumer Powerhouse

Health Consumer Powerhouse hjälper konsumenterna

Det är lätt att folk känner sig översvämmande av alla de olika erbjudanden som sjukvården erbjuder Europa över, men det har aldrig funnits någon form av konsumentinformation som varit angeläget innan Health Consumer Powerhouse framtogs. Det känns alltid tryggare att få ta del av information som kommer direkt från en konsuments egna erfarenheter. Sjukvård har varit, är och kommer alltid att vara ett aktuellt ämne världen över och just därför bör det vara allas rätt att få bästa möjliga vård.

Health Consumer Powerhouse övervakar hälso- och sjukvården i minst 35 länder och publicerar resultatet i januari varje år. Sedan 2004, när Health Consumer Powerhouse startade, så har patienter Europa över hjälpt till med att bidra till en förståelse från en konsuments synpunkt. Och för varje år som går så förbättras resultaten inom sjukvården, både för konsumenter och självaste sjukvården i sig. Visionen har alltid varit och kommer alltid att vara att stimulera den Europeiska Unionen att vidta kvalitetsåtgärder, samt öppenheten mellan konsumenterna och självaste sjukvården. Konsumenterna svarar på olika frågeformulär inom patientorganisationer, som därefter bygger upp en poäng som visar hur index ser ut för varje år som går.

Health Consumer Powerhouse grundare

Health Consumer Powerhouse grundades 2004 av Johan Hjertquist, entreprenör, författare och tidigare politiskt insatt. Han medverkade år 1978 i tankesmedjan Timbro och har sedan dess varit verksam inom Sveriges Industriförbund, Svenskt Närlingsliv och Svenska Arbetsgivareföreningen. Företagets kontor ligger i centrala Stockholm. Utöver Johan Hjertqvist som grundare av företaget så arbetar Dr Arne A. Björnberg som VD i bolaget, tidigare VD för Svenska Apoteket. Företaget har nu funnits i 13 år (2004-2017) och för varje år som går så ökas den totala rankingen i index.

Health Consumer Powerhouse rekryterar personer hela tiden, för att kunna bidra till ett större och bättre företag för varje år som går. En karriär hos Health Consumer Powerhouse kan ta dig i många olika riktningar och de personer som rekryteras bör ha god kommunikativ förmåga, personliga nätverk och erfarenhet inom sjukvården. Du ska kunna respektera individuella personligheter och färdigheter för att kunna uppnå de krav HCP prioriterar. Företaget vill aktivt främja mångfald och ge en bättre och tryggare insikt inom sjukvården i Europa. Alla sökande till HCP erhåller integriteten och sekretessen, ingen information som ges till företaget går vidare till andra parter utan tillstånd.

Health Consumer Powerhouse Index

Health Consumer Powerhouse använder sig av ett index för att gå igenom konsumenternas åsikter och för att sammanställa dess resultat. Ett index är en beräkning som beskriver hur saker och ting förändrats i förhållande till en viss tidpunkt. De visar hur utvecklingen gått genom året och sammanställer resultatet som alla kan ta del av i januari. Health Consumer Powerhouse index börjar med generella observationer och redan där kan man se hur skärpt och förstärkt sjukvården faktiskt har blivit. Sjukvården fortsätter att visa bättre och bättre resultat, speciellt inom hjärtsjukdomar, stroke och cancer. Tre stora sjukdomsbilder som tyvärr finns för mycket av hos oss människor. Det land som ligger högst på indexrankingen för bäst sjukvård är Nederländerna medan Bosnien i dagsläget ligger längst ned på listans scoring.

Nederländerna har legat topp tre varje år sedan Health Consumer Powerhouse grundades, vilket visar att sjukvården i landet är både populär och stabil. Ett land kan få som max 1000 poäng när man räknar på index, och Nederländerna hade vid senaste index 916 poäng. Alla länder har presterat olika för varje år och därför fått olika poäng vid varje index. Medan vissa länder ökar i index, så finns det även vissa länder som sjunker avsevärt. Men två kategorier som Cancer Survival och Infant Mortality fortsätter att öka inom varje land för varje år som går. Den information som tas till godo för att kunna utföra ett index är genom intervjuer, diskussioner och frågeformulär för både sjukvårdens personal, och för alla konsumenter som fått diverse sjukvård inom Europa.

Health Consumer Powerhouse är ett tryggt företag

Health Consumer Powerhouse lyfter fram och uppmärksammar hur sjukvården i Europa faktiskt fungerar. Konsumenterna kan i lugn och ro ta del av index för att läsa om sjukvårdens olika väntetider, service, vårdkvalité, inflytande och generell information. Vårdkonsument-index jämför sjukvården i 35 olika länder runt om i Europa, och gör det betydligt tryggare för konsumenterna innan de söker vård. Istället för att läsa om vad varje sjukhus erbjuder för vård på respektive hemsidor, så har HCP gjort det möjligt för konsumenter att ta del av andra konsumenters sjukvård. De som har egen erfarenhet av en viss sjukvård i någon av de 35 länder, får fylla i frågeformulär och bli intervjuade. Frågorna kan vara exempelvis; Vilket land erbjuder bäst sjukvård, och vilket land erbjuder sämst sjukvård?